ค้าหวย ค้าอาวุธ

วันที่ 24 พย. พ.ศ.2559

ค้าหวย ค้าอาวุธ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน
 

 

ค้าหวย ค้าอาวุธ

   วิบากกรรมใด ทำให้ลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่ง ผลกรรมนี้จะส่งผลอย่างไร และลูกจะมีวิธีตัดกรรมนี้ได้อย่างไร ปัจจุบันลูกทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ประกอบอาวุธสงคราม ลูกจะมีส่วนในกรรมนี้ไหม ถ้าหากลูกนำเงินรายได้จากส่วนนี้มาทำบุญ จะได้บุญเต็มที่ไหมคะ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
   ตัวลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่งนั้น ก็จะทำให้มีเชื้อผูกพันอยู่ในวงจรนี้บ้าง จะแก้ไขก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรม และไปชักชวนให้คนเลิกเล่นหวยด้วย

  ปัจจุบันลูกทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำไปประกอบอาวุธสงครามนั้น ก็จะมีส่วนในการค้าอาวุธและมีส่วนในการฆ่ามนุษย์ ซึ่งจะมีวิบากทำให้เราไปเกิดในประเทศที่มีสงครามมากมีโรคภัยไข้เจ็บ และอายุสั้น

   หากนำเงินนี้มาทำบุญ ก็จะได้บุญไม่เต็มที่ เพราะวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุที่
เงินนี้ได้มาจากการมีส่วนในการค้าอาวุธและฆ่าคน ให้มองหาช่องทางทางอาชีพอื่นเลี้ยงชีพ
และสร้างบารมีจะดีกว่า

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่5 อย่างงี้ บาปมั้ย

โดยคุณครูไม่ใหญ่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0012133677800496 Mins