เส้นทางสายกลาง

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2559

เส้นทางสายกลาง,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

เส้นทางสายกลาง

        พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ยืนยันเหมือนกันหมด ว่า...หนทางที่จะเข้าสู่เข้าถึง  ความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ในในตัวของเรา  อยู่ในกลางตัวของเรา  

      ท่านเรียกเส้นทางสายนี้ว่าเส้นทางสายกลาง หรืออริยมรรค  ทางที่จะทำชีวิตของเรา  ให้เข้าสู่ชีวิตอันประเสริฐ ชีวิตที่มีแต่สุขล้วน ๆ สมบูรณ์ไปด้วยสติ ด้วยปัญญา มีความเต็มเปี่ยมของชีวิต อยู่ที่กลางกายของเรานี่ล่ะ  ท่านเรียกเส้นทางสายนี้ว่าเส้นทางสายกลาง

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0076809366544088 Mins