ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

วันที่ 06 ธค. พ.ศ.2559

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 

                                         ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ 

         ในการสอบสวนผู้ต้องหา ผมมักจะใจขุ่น เพราะบางครั้งเราไม่สามารถพูดดีๆ กับ ผู้ต้องหาได้ บางครั้งถึงขนาดต้องใช้วิธีการ แบบตำรวจ

         การทำเช่นนี้จะได้บาปหรือบุญอย่างไร ได้อะไรมากกว่ากัน และผมควรจะทำอย่างไรดี ถาต้องใช้ธิกีารแบบตำรวจ สอบสวนผู้ต้องหาอีก  ครับ

 

         คุณครูไม่ ใหญ่

         

         การทำเช่นนี้ก็จะได้บุญปนบาป คือบญุที่ได้จากการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปนกับบาปที่ผู้ต้องหาอาจจะจองเวร  ก็จะส่งผลให้ไปเป็นกุมภัณฑ์


         ลูกต้องทำตามหน้าที่ ก็อย่าขุ่นนาน เอาขุ่นแค่ระดับว่า พอให้เหตุผลแล้วก็เลิก ขุ่น อีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้มากๆ บุญจะได้มากกว่าบาป จน บาปตามไม่ทัน 

 

 

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่5 อย่างงี้ บาปมั้ย

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0047708829243978 Mins