ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค

วันที่ 26 ธค. พ.ศ.2559

ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ๋),บทความประจำวัน

 

 

ไม่หวั่นไหว ต่ออุปสรรค

 

                 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์   ทรงอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ทรงชี้หนทางพ้นทุกข์   นำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่มวลมนุษยชาติ กว่าที่พระองค์จะได้ตรัสรู้  เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  ต้องสร้างบารมีอย่างยิ่งยวด  เป็นเวลายาวนาน  หลายอสงไขยกัปป์   


                 ด้วยพระทัยที่เด็ดเดี่ยว  มุ่งมั่น  ไม่หวาดหวั่น  ต่ออุปสรรคทั้งมวล  แม้จะมีทะเลเพลิง  ที่ลุกโพลงโชติช่วงมาขวางกั้น  ท่านก็จะว่ายข้ามทะเลเพลิงเหล่านั้น   ไปจนกว่า              จะถึงฝั่งคือพระนิพพาน  ซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์   ให้เข้าถึงบรมสุขที่แท้จริง

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0092441995938619 Mins