การอธิษฐานนี้สำคัญ

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2560

การอธิษฐานนี้สำคัญ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

การอธิษฐานนี้สำคัญ

                  การอธิษฐานนี้สำคัญ  ขึ้นไปนั่งธรรมะบนศาลา  ก็ให้อธิษฐานตามที่หลวงพ่อนำ  และเราต้องอธิษฐานเพิ่มของเราอีก
 
                    อธิษฐานอะไรก็ตาม  ก็ให้เหนี่ยวพระนิพพานเอาไว้ทุกครั้ง  เพราะว่าการที่เราเอาใจเหนี่ยวกับพระนิพพานไว้  พระนิพพานจะสอนเราให้เราทำแต่ความดี  ไม่ให้เราตกต่ำกว่านี้อีก
เมื่อเราเหนี่ยวพระนิพพานทุกวัน ๆ  ใจเราก็จะสูงขึ้น ๆ  ทุกวัน  เมื่อสูงขึ้นทุก ๆ  วัน  เราจะเห็นทางหลุดทางพ้นได้  เพราะฉะนั้นเราอธิษฐานอะไร  ก็เอาใจเหนี่ยวกับพระนิพพานไว้เสมอ

 

 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01149666706721 Mins