เพราะบุญ

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2560

เพราะบุญ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

เพราะบุญ

             

             ที่ยายบอกบุญ  เพราะยายรักบุญ   บุญ  คือ  ความดี  จะทำให้ยายพ้นทุกข์      ยายอยากได้บุญ 

             เพราะภพชาติต่อไป  ยายต้องเกิดอีก  ที่เขายากจน  เพราะเขาไม่ทำทาน  บอกบุญเขา  เขาก็ได้บุญ   เราก็ได้บุญ ไปกันเป็นหมู่คณะ   ไม่ต้องนั่งจ๋องอยู่คนเดียว  

 

              ภพชาติต่อไปจะได้พบกันอีก   ไม่ต้องเจอคนพาล   พบแต่คนมีบุญด้วยกัน  ก็ไม่เดือดร้อน

 

 

 

 

 

 

คำสอนคุณยาย