เพราะบุญ

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2560

เพราะบุญ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

เพราะบุญ

             

             ที่ยายบอกบุญ  เพราะยายรักบุญ   บุญ  คือ  ความดี  จะทำให้ยายพ้นทุกข์      ยายอยากได้บุญ 

             เพราะภพชาติต่อไป  ยายต้องเกิดอีก  ที่เขายากจน  เพราะเขาไม่ทำทาน  บอกบุญเขา  เขาก็ได้บุญ   เราก็ได้บุญ ไปกันเป็นหมู่คณะ   ไม่ต้องนั่งจ๋องอยู่คนเดียว  

 

              ภพชาติต่อไปจะได้พบกันอีก   ไม่ต้องเจอคนพาล   พบแต่คนมีบุญด้วยกัน  ก็ไม่เดือดร้อน

 

 

 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 Total Execution Time: 0.00060571829477946 Mins