เมื่อคุณหมอให้เอาลูกออก

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2560

เมื่อคุณหมอให้เอาลูกออก,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 

เมื่อคุณหมอให้เอาลูกออก

 

           ในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่างที่ร้ายแรง ที่หมอยืนยันว่า ต้องทำแท้งเอาเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้

 

           หากเป็นกรณีนี้ต้องตัดสินอย่างไร และทำอย่างไรจึงจะถูกหลักวิชชาคะ

 

 

          คุณครูไม่ ใหญ่

          ความเห็นครูไม่ใหญ่ว่า ไม่ควรทำแท้งในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่างที่ร้ายแรง ที่หมอยืนยันว่า ต้องทำแท้งออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้ หากเป็นกรณีนี้ก็ให้ทำตามหลักวิชชา คือในกรณีที่ลูกยังไม่ตายในท้อง ก็ให้
 

          ทำบุญทุกบุญทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้นึกถึงบุญทุกๆ บุญที่ทำ นึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อใจจะได้อยู่ในบุญ แล้วก็อธิษฐานจิตให้รอดปลอดภัยซ้ำๆ บ่อยๆ

 

 

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่5 อย่างงี้ บาปมั้ย

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0010878165562948 Mins