ประทับใจกัลยาณมิตร

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2560

จิราภรณ์  เอแกร์ท,ทำไมจึงรักวัด รักพระพุทธศาสนา,บทความประจำวัน

 

ประทับใจกัลยาณมิตร

 

                   เมื่อ ๙ ปีที่แล้ว ได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดพุทธสตราสบูร์ก ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดพระธรรมกาย ประทับใจกัลยาณมิตรและหมู่คณะมาก ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อยดูสวยงาม มีเสียงสาธุการ ทุกครั้งที่มีคนทำความดี ทำให้มีกำลังใจที่จะทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป ได้มารู้จักมหาปูชนีย์จารย์ ได้ทราบมโนปณิธาน และความเสียสละเอาชีวิตเป็นเดิมของท่าน ในการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ยาวนาน ทุกๆโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและมนุษย์ชาติในโลกใบนี้ทั้งนั้น จึงศรัทธาท่านและวัดมากขึ้น และยินดีที่จะสนับสนุนทุกๆโครงการของวัดตลอดไป รักพระเดชพระคุณหลวงพ่อ หมู่คณะ และวัดพระธรรมกายมาก

                                                                                                                                   

 

 

 

 

จิราภรณ์  เอแกร์ท

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010826826095581 Mins