เพลง มาสวดมนต์กัน

วันที่ 08 เมย. พ.ศ.2560

เพลง มาสวดมนต์กัน , ต้องมีสักวัน , ก็อต จักรพรรณ , DMC Cartoon

เพลง : มาสวดมนต์กัน
คำร้อง : นิตยา ประจักษ์จิตร
ขับร้อง : ณัฐวุฒิ ดิษกร
ทำนอง : จากเพลง ต้องมีสักวัน ของ ก็อต จักรพรรณ อาบครบุรี
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

*---------------------------------------------------------------------------------------*

ต้องไปสวดมนต์ ต้องไปสวดกันให้บุญจัดสรร
สวดมนต์ทุกวัน พลังหัวใจ
ทั่วโลกสว่าง เมื่อคนมีแสงส่องใจ
เห็นธรรมกายในหัวใจ ปลื้มใจสุขล้น
เสียงธรรมสวดมนต์ ผู้คนชื่นบานโลกเป็นดังฝัน
มีแสงสว่าง ความดีสากล
ขอเพียงใจเราและเขาเข้ากลางจิตตน
ช่วยโลกหลุดพ้น มีดมนก็เป็นสุขสันต์
ด้วยบุญสวดนั้น ทุกวันสุขสันต์จริงจริง
เรื่องร้ายทุกสิ่ง ต้องหายถ้าใจมุ่งมั่น
ร่วมใจเคียงข้าง เข้ากลางสวดมนต์ทุกวัน
ธัมมจักฯบทนั้น กงแห่งธรรมหมุนผ่านเรานี้
ต้องไปสวดมนต์ ต้องไปสวดกัน
ต้องทำตามผังสวดมนต์ทุกวันด้วยใจที่ดี
ผลบุญมารอ ดวงบุญสุขล้นชีวี
มาร่วมทำดี เชิญมาด้วยกันสักครั้ง