ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

วันที่ 10 เมย. พ.ศ.2560

ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

 

 ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

 

          ทำไมคุณพ่อถึงประกอบอาชีพอะไรก็ ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่มีบ้านเป็นของ

ตนเองต้องเช่าเขาอยู่ และตลอดชีวิตของท่านไม่เคยได้ใช้ของดีเลย ชอบใช้ของเก่า ขับรถเก่าๆ 

แม้สร้างห้องใหม่ให้ก็อยู่ใช้ได้ไม่นานคะ


           คุณครูไม่ ใหญ่

 

          คุณพ่อในอดีตทำทานมาน้อย และถ้าจะให้ของใครก็มักจะให้ของเก่า หรือของที่ตนใช้

แล้ว ดังนั้นชาตินี้จึงไม่ประสบความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ต้อง

เช่าคนอื่นอยู่ และต้องใช้ของเก่า


 

 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘


 

 Total Execution Time: 0.0011295000712077 Mins