ประสบปัญหาเศรษฐกิจ

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2560

ประสบปัญหาเศรษฐกิจ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไ,บทความประจำวัน

 

 ประสบปัญหาเศรษฐกิจ

 

    ทำไมครอบครัวของลูก จึงประสบปัญหาเศรษฐกิจถึง ๒ ครั้ง ครั้งแรกมีปัญหาเรื่อง

เช็คเด้ง ครั้งที่สองมีปัญหา IMF แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยบุญอะไรครับ และทำ

อย่างไรจึงจะไม่เกิดขึ้นอีก

 

 

       คุณครูไม่ ใหญ่


       ลูกประสบปัญหาเศรษฐกิจถึง ๒ ครั้งแต่ก็ผ่านไปได้ เพราะเมื่อทานบารมีในอดีต

หย่อนลงเมื่อใด ก็จะมีเหตุให้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่อาจรักษาทรัพย์ได้ แต่เมื่อ

ทำบุญปัจจุบันบ่อยๆ ทั้งในพระพุทธศาสนาและบุญสงเคราะห์โลก บุญปัจจุบันจึงได้อุ้มชู

ขึ้นมาให้ผ่านภาวะนั้นไปได้    จะต้องทำบุญทุกบุญให้มากๆ แล้วอธิษฐานจิตขออย่าให้

ชีวิตตกต่ำเลย ให้ทำดังนี้บ่อยๆ


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

 Total Execution Time: 0.002041216691335 Mins