กิจกรรมงานบุญมหาสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 27 เมย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญมหาสงกรานต์  สืบสานประเพณีไทย
สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ศาลาประชาคม หน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0020540316899618 Mins