อากงอาม่าอายุยืน

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2560

อากงอาม่าอายุยืน,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

อากงอาม่าอายุยืน

 

             เหตุใดอากงอาม่าจึงมีอายุยืน โดยเฉพาะอากงอายุยืน  ๑๐๓ ปี ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี บุญอะไรที่ทำให้ท่านทั้งสอง จากที่มีเสื่อผืนหมอนใบมาจากประเทศจีน สามารถตั้งตัวได้ จนกระทั่งมีร้านค้าเป็นของตนเอง
        

          คุณครูไม่ใหญ่

          อากงอายุยืน ๑๐๓ ปี เพราะบุญในอดีต ท่านชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค และชอบแจกอาหารให้แก่คนยากจนสม่ำเสมอ บุญนี้ตามมาส่งผลให้ท่านแข็งแรงและอายุยืน

         ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี ที่อายุยืนแต่น้อยกว่าอากง เพราะทำบุญในลักษณะเดียวกันแต่ทำน้อยกว่าอากง

         บุญที่สงเคราะห์โลกดังกล่าว ส่งผลให้ท่านตั้งตัวได้ ทั้งๆ ที่มาจากเมืองจีนในสภาพเสื่อผืนหมอนใบ

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๘ กรกฏาคม ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0013534307479858 Mins