ทำไมพนักงานลาออกบ่อย

วันที่ 06 พค. พ.ศ.2560

ทำไมพนักงานลาออกบ่อย,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ทำไมพนักงานลาออกบ่อย

               บุพกรรมใดที่ทำให้พนักงานลาออกบ่อย แล้วหาคนมาแทนได้ยาก ต้องแก้ไขอย่างไรค่ะ

              คุณครูไม่ใหญ่

              พนักงานลาออกบ่อยและหาคนมาแทนยาก เพราะระบบการบริหารงานยังไม่ค่อยลงตัว และบุญ

เรื่องบริวารในอดีตหย่อน คือบุญชวนคนทำความดีในอดีตหย่อน ดังนั้นให้ลูกพยายามทำบุญด้านบริวารใน

ปัจจุบันให้มากขึ้น คือ ชวนคนทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งตัวลูกต้องหมั่นยิ้มและใจเย็นๆด้วยให้

ถือสุภาษิตว่า น้ำเย็นปลาชอบอาศัย

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0077563484509786 Mins