งานทำบุญฉลองครบ ๕ ปี ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2560

พิธีสวดเจริญพุทธมนต์ ทอดผ้าป่า ถวายสังฆทาน
ฉลองครบรอบ ๕ ปี ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานสงฆ์ : พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
ประธานฆราวาส : กัลฯ สมชาย สุวรรณ กัลฯ อุไรวรรณ บัวหอม 
กัลฯ สุรวงศ์ กวีศรศักดิ์ กัลฯ ณัฐกฤตา ธนากิจโชคชัย กัลฯ รมย์นลิน กวีศรศักดิ์
กัลฯนิธิไชย พัฒน์นิธิจินดา กัลฯ อภิชาติ เลิศมงคลวณิช กัลฯ พญ.สุนีย์ ศรีสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0028839667638143 Mins