ผิวดำคล้ำ

วันที่ 30 พค. พ.ศ.2560

ผิวดำคล้ำ ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

ผิวดำคล้ำ 

 

        ลูกมีผิวพรรณคล้ำเพราะกรรมใด คนผิวคล้ำทุกคนเกิดจากกรรมมักโกรธหรือไม่แล้วผิวคล้ำมากคล้ำน้อยขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธหรือไม่ ถ้าชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธ ชาติหน้าจะผิวขาวไหมคะ

          คุณครูไม่ใหญ่

       ลูกมีผิวคล้ำ เพราะวจีกรรมในอดีตที่เคยไปล้อเลียนเพื่อนที่ผิวดำคล้ำด้วย ความคะนอง จนเพื่อนอับอายมาส่งผล คนผิวคล้ำก็ไม่จำเป็นต้องเกิดจากกรรมมักโกรธอย่างเดียว เพราะบางทีก็เกิดจากวจีกรรมบ้าง ภาวะแวดล้อมบ้าง เป็นต้นผิวคล้ำมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดีกรีของความมักโกรธและวจีกรรมดังกล่าว

       ถ้าชาตินี้คนผิวคล้ำไม่มักโกรธ ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดเป็นคนผิวขาวหรือไม่ เช่น พวกมีมานะทิฏฐิ ถือตัว ดูถูกคนอื่น ก็อาจไปเกิดในเผ่าที่มีผิวดำและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร


 

 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0051650166511536 Mins