พิธีเปิด “วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์” วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ : Koningsstraat 45 en 47, 6654 AA, Afferden, Nederland

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

พิธีเปิด “วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์”
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ :
Koningsstraat 45 en 47, 6654 AA, Afferden, Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.017264799276988 Mins