กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ภายใต้ โครงการทำดีเพื่อพ่อจังหวัดลำพูน โดย คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดลำพูน และองค์กรภาคี

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
ภายใต้ โครงการทำดีเพื่อพ่อจังหวัดลำพูน
โดย คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดลำพูน และองค์กรภาคี
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010024150212606 Mins