เส้นทางความง่ายและสบาย

วันที่ 15 มิย. พ.ศ.2560

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๘๕,สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรม,บทความประจำวัน

 

สรุปโอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่ ๓๘๕

    เส้นทางความง่ายและสบาย : เราผ่านมาแล้วอะไรยาก อะไรง่าย อะไรง่าย...ให้ทำอีกอะไรยาก...อย่าไปทำอีก

   ลูกรู้แล้วว่าอะไรที่ทำได้ง่าย ๆ ให้ทำบ่อยๆทำซ้ำ ๆ ทำถูกหลักวิชชา คือ มีความสุข ความบริสุทธิ์ เพื่อตัวของลูกเองจะทำให้ได้ธรรมะตลอดเวลา

    ทำอย่างสบาย ๆ ทำอย่างต่อเนื่อง ทำซ้ำ ๆทำคล่อง ๆ ทำอย่างนี้ภาพภายในจะดีกว่าเดิมทำสบาย ๆ เดี๋ยวก็ชัด เดี๋ยวก็ใส เดี๋ยวก็สว่าง

   ทำอย่างสบาย ๆ แบบนี้นะ อย่าไปกังวล อย่าไปตั้งใจมาก  อุปสรรคสู้ความเพียรไม่ได้ 

    ภารกิจที่รอการพิสูจน์ : เราได้ยินได้ฟัง คำว่า“ธรรมกาย” กันบ่อยแต่เรายังไม่รู้จักเลยว่า...ธรรมกายเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไร ยังไม่ได้พบ

  ไม่ได้เห็นด้วยตัวของเราเองเป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังเท่านั้น เพราะฉะนั้นภารกิจนี้ยังมีอยู่   เป็นสิ่งที่รอการพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองเป็นปัจจัตตัง คือ รู้ได้เฉพาะตน

 

 

 

คุณครูไม่ใหญ่
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014257192611694 Mins