เยาวชนสยามรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย  ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2017

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2560

การอบรมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ 
เยาวชนสยามรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย 
ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2017
ณ วัดประชุมธาตุชนาราม                    ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์กลันตันและสมาคมสยามกลันตัน มีดำริมาจากพระครูสุวรรณวรานุกูล เจ้าคณะอำเภอตุมปัต เขต 1 ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมชาวพุทธของชาวสยาม เป้าหมายคือเยาวชนสยาม รัฐกลันตัน จึงคิดริเริ่มให้มีการอบรมเยาวชน โดยได้นิมนต์พระวิทยากรและทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จ.นราธิวาส เป็นผู้ให้การอบรม
โดยการจัดครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ครั้งที่ 2 

                    โดยครั้งนี้ มีผู้อบรมจำนวน 112 คน จาก 3 โรงเรียนในเขตอำเภอตุมปัต รัฐกลันตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013646999994914 Mins