ทำแท้ง

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2560

ทำแท้ง,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ทำแท้ง

    ๒๓.  ทำแท้ง

   ถาม
   ลูกเคยทำแท้งมาแล้ว  ๖-๗  ครั้ง  ทุกครั้งเด็กยังไม่เป็นตัว วิธีทำท้งคือ จะกินยาขับ  หรือดื่มเหล้ามากๆ เพื่อทำให้แท้ง  ถ้าเด็กยังไม่เป็นตัว จะบาปไหม  ถ้าบาปจะบาปมากหรือน้อยกว่าที่เป็นตัวแล้วอย่างไรคะ


    ตอบ
    เมื่อมีการปฏิสนธิวิญญาณมาลงรอบเดือนหยุด ก็ถือว่ามีกำหนดชีวิตแล้ว ถ้าเด็กมีอายุในครรภ์สั้นจะบาปน้อยกว่าเพราะใช้ความพยายามในการฆ่าน้อยกว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้ว  ผลแห่งบาปจะทำให้ตกมหานรกขุม
ที่ ๑ ก่อน เพราะกรรมปาณาติบาต ที่ทำแท้ง

  เมื่อผ่านขั้นตอนทุกข์ทรมานในขุมนั้นแล้ว  ก็ต้องไปอีกหลายขุม จนมาเป็นมนุษย์ เมื่อมาเป็นมนุษย์ก็จะถูกทำแท้งหรืออายุสั้น

 

 

 

 

จากหนังสือ ไขข้อข้องใจ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001636532942454 Mins