คณะสงฆ์จากเมืองเนปิดอว์ เยี่ยมชมวัด สักการะเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

วันที่ 26 มิย. พ.ศ.2560

คณะสงฆ์จากเมืองเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เยี่ยมชมวัด สักการะเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
ขอเวียนประทักษิณ ท่ามกลางเปลวแดดยามเที่ยงวัน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017038981119792 Mins