อุปการะ

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2548

 

 

              .....อุปการะ แปลว่า การเข้าไปทำการช่วยเหลือ การเข้าไปบริการ ใช้คู่กับคำว่า ปฏิการะ คือการสนองคุณ การตอบแทนบุญคุณ

 

              ......อุปการะ หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลการอุดหนุนค้ำจุน การสงเคราะห์อนุเคราะห์ การให้บริการ กล่าวคือ การทำความดีแก่ผู้อื่นโดยมุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ มีความสุข มีความพอใจ มีความเจริญก้าวหน้า หรือให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้

 

        ......อุปการะ เป็นการจัดเป็นคุณความดีอย่างหนึ่ง จึงเรียกว่า อุปการคุณ ก็มี ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้รับเกิดความซาบซึ้งใจ เกิดความนึกในพระคุณและปฏิการะตอบแทนด้วยวิธีที่ชอบธรรมตามควรตามโอกาส

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0094308495521545 Mins