ละเอียดจริง ๆ

วันที่ 11 กค. พ.ศ.2560

ละเอียดจริง ๆ

 

 

ที่ว่าธรรมะละเอียดนั้น ละเอียดจริง ๆ

ขนาดว่า กินข้าว กินกับข้าว รู้เลยว่าสัตว์กินสัตว์

ดูในตัวเอง เวลากิน ดูในไส้ตัวเอง เห็นคนกินคน

เพราะสัตว์ที่กินเข้าไป ก็คนเหมือนกับเรานี่แหละ

เพียงแต่ไปสวมขันธ์ที่เป็นหมู เป็ด ไก่

ตามกรรมของมันเท่านั้น

 

๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0041751146316528 Mins