เป้าหมายชีวิต

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

   เป้าหมายชีวิต,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 


     เป้าหมายชีวิต

        ๕๑. เป้าหมายชีวิต

        ถาม
        คนเราต้องทำอย่างไร ถึงเอาดีได้ครับ

        ตอบ
     จุดเริ่มต้นของคนเราที่จะเอาดีให้ได้ คนๆนั้นต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีเป้าหมายชีวิตก็เอาดีไม่ได้ มันจะลอยๆ และถ้าตั้งเป้าหมายผิด ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก เพราะจริงๆแล้ว คนเราที่เกิดมานั้นมีเป้าหมายชีวิตอยู่ ๓ ระดับ คือ

         ๑. เป้าหมายชีวิตบนดิน คือ ชาตินี้
    
         ๒. เป้าหมายชีวิตบนฟ้า  คือ ชาติหน้า

         ๓. เป้าหมายชีวิตเหนือฟ้า  คือ การเข้านิพพาน

               
            ๑. เป้าหมายชีวิตบนดิน  ชาตินี้เราต้องมีบ้านของตัวเอง  มีที่ทำกินของตัวเอง ข้าราชการก็ต้องสร้างยศถาบรรดาศักดิ์ สร้างเศรษฐกิจให้ดี ถ้าต้องไปพึ่งคนอื่น  เป้าหมายบนดิน ถ้าช่วยกันทั้งประเทศประเทศนั้นก็จะแข็งแกร่ง ครั้งหนึ่งญี่ปุ่นเขาตั้งเป้าหมายบนดินไว้อย่างชัดเจนว่า  จะเป็นมหาอำนาจทางทหาร แล้วเขาก็เป็น ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต่แล้วก็ล้มไม่เป็นท่า คงคิดว่าฉันเป็นมหาอำนาจแล้ว คิดรุกรานชาวบ้านเลยแพ้สงคราม เยอรมันก็ตั้งเป้าเหมือนๆกัน

             เราจะเป็นมหาอำนาจทางทหาร ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ก็ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวกัน สิ้นสงครามโลกทั้งญี่ปุ่นและเยอรมันก็ตั้งเป้าหมายอีกเราจะเป็นเจ้าแห่งเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ก็เป็นแล้ว คอมมิวนิสต์ก็ตั้งเป้าอย่างนี้ เราจะปรับเศรษฐกิจอย่างนั้นอย่างโน้น ปรากฏว่าเป้าไม่สำเร็จ ล้มไม่เป็นท่า อย่างประเทศรัสเซีย เพราะไปตั้งเป้าไว้ผิดๆนะ

             ๒. เป้าหมายบนฟ้า  เป็นเป้าหลังจากหลับตาลาโลกไปแล้ว เช่น ศาสนาที่มีความเชื่อในเรื่องพระเจ้า เขาจะตั้งใจทำตามพระเจ้า ตายไปแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้า คือ จะไปอยู่รับใช้พระเจ้า  แต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่ง คือ อย่างน้อยก็ทำดีเผื่อเหนียว บุญบาป จะมีจริงหรือไม่ แต่ก็ทำบุญไว้เผื่อเหนียวเอาไว้ก่อน ส่วนพระพุทธศาสนาของเรา จะมีคำจำกัดความที่แน่นอนลงไป คือ พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า ทำบุญทำความดียังไงถึงจะได้ไปสวรรค์  ไปเป็นเทวดาเอง ไปเป็นนางฟ้าเอง ไม่ใช่ไปอยู่กับกับพระเจ้า มีคำจำกัดความชัดเจนว่า ทำทานเป็นอย่างไร  รักษาศีลเป็นอย่างไร  เจริญภาวนาเป็นอย่างไรนี่ทานมีเป้าหมายแสดงไว้ชัดเจน

            ๓.  เป้าหมายชีวิตเหนือฟ้า  คือ  การมุ่งทำความดี  เพื่อให้หมดกิเลส เข้าถึงพระนิพพาน เป็นเรื่องที่ศาสนาอื่นไม่ได้กล่าวถึงไว้ การที่ปู่ย่าตาทวด มีเป้าหมายที่ชัดเจน ๓ ระดับ ทำให้ผู้ที่เข้าใจตั้งเนื้อตั้งตัวได้ และมีจิตใจที่สูงส่วนคนอื่นที่ไม่มีเป้าหมายที่เด่นชัดมันก็แกว่ง  ชีวิตก็ยากที่จะเอาดีได้ จริงๆจังๆ


   
 

 

จากหนังสือ  ไขข้อข้องใจ

 Total Execution Time: 0.018012098471324 Mins