ตัดใจทำบุญ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2560

  ตัดใจทำบุญ,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

  

        ตัดใจทำบุญ

 

   ลูกมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งใจจะเอาไปซื้อบ้าน แต่ตัดสินใจจะเอามาทำบุญกฐินรายวันลูกจะได้อานิสงส์อย่างไรคะ

       คุณครูไม่ใหญ่

      ลูกมีเงินก้อนหนึ่งที่ตั้งใจจะเอาไปซื้อบ้าน แต่ตัดสินใจจะเอามาทำบุญกฐินรายวันนั้น ก็เป็นบุญที่มีอานิสงส์ใหญ่ เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยาก ต้องตัดใจว่าจะเอาบ้านหรือจะเอาบุญ ด้วยบุญนี้จะบันดาลให้มีสมบัติใหญ่เกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและในอนาคต ผังจนจะถูกรื้อไปทุกภพทุกชาติ เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยาก จะรื้อผังจนกันไปเลย สมบัติใหญ่ก็จะมีทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ บังเกิดขึ้นเป็นต้น


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 7 ชีวิตออกแบบได้

คุณครูไม่ใหญ่

๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0027364532152812 Mins