คนไม่มีศาสนา

วันที่ 08 กย. พ.ศ.2560

  คนไม่มีศาสนา,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 


     คนไม่มีศาสนา

     

       พี่สาวของลูกแต่งงานกับพี่เขยชาวอิหร่าน ทำธุรกิจประสบความสำเร็จมากบริษัทติดอันดับ ๑ ใน ๕๐๐ ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา ปัจจุบันพี่สาวและพี่เขยเป็นคนที่ไม่มีศาสนา เพราะมีความเห็นว่า แต่ละศาสนาก็มีคนที่ทำไม่ดี ทำให้ทั้งสองอยู่ด้วยความคิดของตัวเอง พี่สาวและพี่เขยไม่มีลูกจึงรักลูกชายของลูกเหมือนลูกแท้ๆ

        พี่สาวและพี่เขยทำบุญอะไรมาถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจมาก บุพกรรมใดพี่สาวและพี่เขยจึงกลายเป็นคนไม่มีศาสนา และการชักชวนลูกชายของลูกที่นับถือศาสนาพุทธให้ไม่มีศาสนาจะมีวิบากกรรมอย่างไร ลูกจะช่วยทั้งสามคนได้อย่างไรคะ


      คุณครูไม่ใหญ่

    พี่สาวและพี่เขยประสบความสำเร็จในธุรกิจมาก แต่เป็นคนไม่มีศาสนา เพราะในอดีตพี่สาวและพี่เขยได้ทำทานบารมีมาแบบสงเคราะห์โลก แต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ พี่สาวเคยทำบุญในพระพุทธศาสนามาด้วย จึงได้มาเกิดในครอบครัวที่มีแม่และยายนับถือพระพุทธศาสนา

   บุญเก่าบันดาลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้เข้าใจว่าเป็นเพราะหนึ่งสมองสองมือเท่านั้น รวมทั้งได้เห็นข้อผิดพลาดของบางคนที่นับถือศาสนา จึงมีความคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีศาสนาก็ได้

  การที่ชักชวนลูกชายของลูกให้เป็นคนไม่มีศาสนาเหมือนตนนั้น ก็จะทำให้ปิดทางนิพพานของตนเองและลูกชายของลูกด้วย

    จะแก้ไข ก็ให้ไปทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขา ด้วยใจเย็นๆ และอดทน บอกให้เขารู้ว่า จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมาศึกษาและปฏิบัติดูก่อน เพราะสัจธรรมก็คือสัจธรรม อย่าไปดูแค่คนบางคนที่เขานับถือศาสนาและทำผิดพลาดเท่านั้น


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 ความใช่-ความเชื่อ

คุณครูไม่ใหญ่

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0010040998458862 Mins