พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่น วันธรรมชัย

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่น วันธรรมชัย
วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.
ศ. ๒๕๖๐ ณ วัดพระธรรมกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.015189798672994 Mins