วัณโรคปอด

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2560

      วัณโรคปอด,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำความ

 

 

 

      วัณโรคปอด

 

      บุพกรรมใดทำให้คุณแม่ป่วยเป็นวัณโรคปอด อาการหนักมาก มีไข้หนักหลายวัน ทานอาหารได้เพียงเล็กน้อย ร่างกายผอมลงเรื่อยๆ สภาพร่างกายทรุดลงตามลำดับ ประมาณ ๒ เดือน ก็เสียชีวิต

     

       คุณครูไม่ใหญ่

 

     คุณแม่ป่วยเป็นวัณโรคเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบัน ที่เวลาเลี้ยงสัตว์ไว้ในคอก ก็มักจะขังมันไว้ในคอกที่ไม่สะอาด จนมันรู้สึกทรมาน รวมกับกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหาร อีกทั้งใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป วิบากกรรมนี้มาส่งผล


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 8 เมื่อกรรมให้เกิด

คุณครูไม่ใหญ่

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0053365031878153 Mins