วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ครบ 133 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2560

วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ ครบ 133 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0013794501622518 Mins