ติดจานยังไม่ติดใจ

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2560

ติดจานยังไม่ติดใจ
          ลูกพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนติดจานดาวธรรม แต่ทำไมไม่ค่อยมีใครติด แม้แต่ญาติที่เมืองไทย ลูกติดให้แล้วเขาก็ไม่ดู ลูกจะต้องทำอย่างไร จึงจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้คนอื่นได้สำเร็จ

 

คุณครูไม่ใหญ่
            ลูกต้องศึกษาธรรมะ แล้วเล่าให้เขาฟังเล่าเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องราวความจริงของชีวิตให้เขาฟังบ่อยๆ แล้วก็หมั่นปฏิบัติธรรมให้สม่ำเสมอ เมื่อเขาเข้าใจแล้ว ก็จะติดจานดาวธรรม แล้วก็จะเปิดดูธรรมะจาก
จานดาวธรรม เพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งท้อถอยให้ทำต่อไปการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็เป็นอย่างนี้ต้องทำบ่อยๆ พูดบ่อยๆ ถ้าพูดทีเดียวแล้วเขาทำได้เลย ป่านนี้ก็มีพระอรหันต์เต็มไปหมดแล้วสิ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.017662517229716 Mins