การทำงานเป็นทีม

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2560

การทำงานเป็นทีม
           ลูกเป็นคนไทยบ้านเกิดอยู่จังหวัดยโสธร ปัจจุบันสร้างบารมีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ลูกมีเพื่อนกัลยาณมิตร ๒ คน ที่สร้างบารมีด้วยกันมาตลอด เราทั้ง ๓ คน ตั้งใจจะเป็นผ้นูำบุญชวนคนมาทำบุญ โดยนิมนต์พระมทำบุญที่บ้านแต่ก็มักจะมีปัญหา คือความคิดของเรา ๓ คนไม่ลงรอยกันเลย ทำให้งานไม่สำเร็จ จะต้องแก้ไขอย่างไรและเราทั้ง ๓ คน เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
             ลูกกับเพื่อนกัลยาณมิตร ๒ คน ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญ แต่ความคิดเห็นมักไม่ค่อยจะลงรอยกันทำให้งานไม่สำเร็จนั้น เพราะต่างคนต่างก็นั่งสมาธิน้อย จึงทำให้ใจไม่ค่อยละเอียด เมื่อใจไม่ละเอียดจิตก็หยาบ พอจิต
หยาบความคิดก็หยาบ พอความคิดหยาบ ความเห็นจึงไม่ลงรอยกันดังนั้นจะแก้ไขก็ให้นั่งสมาธิให้มากๆใจจะได้หยุด แล้วก็เยือกเย็น อีกทั้งจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน มานะทิฏฐิจะลดลงเอง จะยอมกันได้ด้วยความสมัครใจ ข้อขัดแย้งก็จะน้อยลงและจะมุ่งไปสู่จุดหมายแห่งการสร้างบารมีอย่างเดียว การนั่งสมาธิจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจไปสู่แหล่งแห่งสันติสุข แหล่งแห่งความรักและสามัคคีหวังดีซึ่งกันและกันจ้ะลูกทั้ง ๓ คน ก็เคยสร้างบารมีร่วมกันกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง ที่ผ่านมาก็มักจะกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดนี่แหละ ที่จริงก็
แคพู่ดดีๆ กัน ซะก็หมดเรื่อง เพราะคำพดู ดีๆก็มีอยู่ในตัวของเรา แต่เราไม่ค่อยจะเอามาใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็งอนกันเดี๋ยวก็กลับมาดีกัน ในชาติที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ ผังนี้จึงติดตัวมา ชาตินี้ลูกทั้ง ๓ คน ถ้ารักจะไปที่สุด
แห่งธรรมด้วยกัน ให้คืนดีกัน รื้อผังนี้นะลูกนะให้คิดดีๆ พูดดีๆ และก็ทำดีร่วมกัน วัดจะได้สร้างเสร็จ ถ้าพูดกระทบกระทั่งกันอย่างนี้แล้วเมื่อไรวัดจะเสร็จ เราจะเสร็จก่อนวัดเรื่องการสร้างวัดจะต้องร่วมมือกันเป็นทีมจึงจะสำเร็จได้ จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันต้องรักกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าทะเลาะกัน ในจังหวัดที่ลูกอยู่ก็มีผู้มีบุญอยู่จำนวนหนึ่งที่สามารถรวมตัวกันสร้างวัดให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ ถ้าลูกทุกคนนั่งสมาธิให้มากๆ
แล้วอธิษฐานจิตขอให้ผู้มีบุญได้มารวมตัวสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางในการสร้างบารมีให้สำเร็จให้จงได้ ให้อธิษฐานจิตบ่อยๆ ให้นึกคิดกันอย่างนี้เรื่อยๆ เดี๋ยวความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น

 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0049093643824259 Mins