ภาพบรรยากาศ ชาวลำพูน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2560

ภาพบรรยากาศ ชาวลำพูน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.010097750027974 Mins