อานิสงส์ของกัลยาณมิตร

วันที่ 01 พย. พ.ศ.2560

อานิสงส์ของกัลยาณมิตร
            ลูกและเพื่อนๆ เป็นบุคลากรภายในเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให้มาสร้างบุญในโครงการต่างๆ ของวัด ลูกและเพื่อนๆ จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ
คุณครูไม่ ใหญ่
           อานิสงส์ที่ชักชวนคนมาสร้างบุญ ก็จะทำให้เราได้บุญทุกบุญที่เจ้าภาพได้ คือ ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า และยังได้บุญที่มีพวกพ้องบริวาร มีดวงปัญญา ได้บารมี ๑๐ ทัศ ครบกว่า
คนอื่น เพราะว่าถือศีล ๘ ถือเป็นการบำเพ็ญเนกขัมมบารมีด้วย จะได้มากกว่าญาติโยมก็ตรงนี้ บารมี ๑๐ ทัศ มีทานบารมี ศีลบารมีเนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี ได้ครบหมด แต่บางอย่างมากบางอย่างน้อย

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0044726173082987 Mins