พิธีทอดกฐินสามัคคี "สร้างที่พักสงฆ์" ณ วัดป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี "สร้างที่พักสงฆ์" ณ วัดป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย

จ.แม่ฮ่องสอน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

พิธีทอดกฐินสามัคคี "สร้างที่พักสงฆ์"
ณ วัดป่าหมาก ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ประธานกฐิน : กัลฯฉวีวรรณ กลิ่นจุ้ย , กัลฯศิริเพ็ญ เมธารมณ์ , กัลสุนี เคียงศิริ , กัลฯดร.เอกพล เมธารมณ์ , กัลฯพรรณปภา กลิ่นจุ้ย
ช่างภาพ : สิทธิชัย / โสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0049890836079915 Mins