อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ และครอบครัว
อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา 
ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.016140747070312 Mins