พิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล Seattle Meditation Center ประเทศสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

 Total Execution Time: 0.0026981512705485 Mins