พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๙ ปีคุณยายอาจารย์ฯ

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0012175798416138 Mins