คุณแม่ไอคิวสูง

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2561

คุณแม่ไอคิวสูง
          คุณแม่เป็นลูกคนที่สอง ในจำนวนพี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็นหญิงล้วน มีฐานะดี แถมยังสวย ฉลาด เรียนเก่ง คุณแม่เคยไปเช็กไอคิวทำเอาคุณหมอตกใจ เพราะไอคิวสูงถึง ๑๗๐(ขณะที่คนทั่วไปอยู่ที่ ๘๕ - ๑๑๕)คุณแม่ทำกรรมมาอย่างไร ถึงได้ฉลาดไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดีแต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลวคุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงบุญคุณท่าน คนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนๆ ไม่ใช่พี่น้อง เป็นเพราะ
เหตุใดคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
           คุณแม่ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดีแต่กลับมีชีวิตคู่ล้มเหลว เพราะในอดีตท่านใฝ่การศึกษา ได้สั่งสมบุญปัญญาบารมี เมื่อทำบุญแล้วมักอธิษฐานว่าขอให้มีปัญญา อีกทั้งไม่มีกรรมสุรา และได้ทำ
ทานบารมีอย่างสม่ำเสมอ แต่ชีวิตคู่ล้มเหลวเพราะกรรมกาเมฯ เจ้าชู้สมัยเป็นผู้ชายที่ฉลาด เช่นเดียวกับสามีในปัจจุบันที่ทำกับคุณแม่ เป็นภาพในอดีตของท่านคุณแม่ช่วยเหลือพี่น้องทุกคน แต่ไม่มีใครนึกถึงบุญคุณท่านนั้น ก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของท่าน ก็ให้ท่านนึกว่าท่านเป็นผู้ให้อย่างไร้ข้อแม้ สักวันหนึ่งความดีที่ทำไว้ก็จะส่งผล อีกทั้งพี่น้องทุกคนก็รู้และซาบซึ้งในบุญคุณของท่านแต่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นคนที่รักและเกื้อกูลท่านกลับเป็นเพื่อนๆ ไม่ใช่พีน่ อ้ ง เพราะในอดีตท่านมักจะทำดีกับเพื่อนฝูงมากกว่าพี่น้องในครอบครัวดังนั้นชาตินี้ก็มาเจออย่างนี้บ้าง ให้ทำดีต่อไปอีก เพราะเป็นบุญของเราในฐานะผู้ให้


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.0014051159222921 Mins