ตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 20,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองมัณฑะเลย์(สนามบินเก่า) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2561

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011472980181376 Mins