คุณแม่ที่โชคร้ายที่สุด ๒

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2561

คุณแม่ที่โชคร้ายที่สุด ๒
           บุพกรรมใดทำให้คุณอาถูกกีดกันไม่ให้ดู DMC ต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้คุณอาสามารถมาวัดและมีธรรมะเป็นที่พึ่งได้มากกว่านี้คะ
คุณครูไม่ ใหญ่
            คุณอาคนที่ ๒ ถูกกีดกันไม่ให้ดู DMCเพราะในอดีตก็ไม่เคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนทำความดี แถมกีดกันคนไม่ให้มาทำความดีอีกด้วยมาส่งผล เวลาเราจะทำความดีก็เลยโดนเขากีดกันบ้าง แล้วสิ่งแวดล้อมก็ไม่เป็นกัลยาณมิตรให้ด้วย จะให้มาวัดศึกษาธรรมะก็ต้องมีใครไปชักชวนให้ท่านมาวัดไปบอกท่าน โดยที่ยังไม่ให้ทางบ้านรู้จะได้ไม่มีใครขัดขวาง ต้องแอบลักลอบทำความดีไปก่อน

             เมื่อท่านได้มาวัด มาศึกษาธรรมะ ได้ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงที่พึ่งภายใน พบความสว่าง พบดวงธรรมพบพระภายในแล้ว ท่านจะอยู่ตรงไหนก็ได้ ไม่มีความทุกข์ใจเลย ใครจะนั่งด่า ยืนด่า เราก็เฉยๆ เพราะเราดูองค์พระไปที่ตรงนั้นมีความเงียบสงัด แล้วก็สงบสุขมากเลยแต่ครูไม่ใหญ่ว่าอย่างนี้นะ ไหนๆ จะโดนเขาด่าแล้วก็ดู DMC ไปเถอะ แล้วก็มาวัดเถอะเราจะได้มีที่พึ่ง คือเราจะทำดีเขาก็ด่า ดีน้อยก็ด่า ดีปานกลางก็ด่า ดีมากก็ด่า ก็ดูมันซะ ใจจะได้สบาย เขาไม่ให้ดู เราก็มาวัด แค่นี้ก็หมดเรื่อง เวลาเราตาย เราต้องมีที่พึ่ง เราจะมีที่พึ่งแล้วนี่ ด่าก็ปล่อยให้ด่าไป พอเหนื่อยเขาก็เลิกด่าเป็นเรื่องของเขา ถ้าเราไม่เอามาคิด มันก็จบตรงนั้น อย่าไปรับและไปผูกพันกับถ้อยคำเขาเลย ต้องคลายความผูกพันจ้ะ


 

จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.002045996983846 Mins