บนโลกที่แตกต่าง

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2561

บนโลกที่แตกต่าง

dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , อานุภาพพระของขวัญวัดปากนํ้า , คำสอนหลวงปู่ สู่โลกปัจจุบัน , วิธีปฏิบัติธรรม ให้เข้าถึงพระธรรมกาย , บนโลกที่แตกต่าง

“…ถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์
ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรก
ใครจะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้น...”


         บางมุมของโลก : มหาเศรษฐีซื้อทริปล่องเรือสำราญรอบโลก ๕ เดือน ราคาเริ่มต้นที่ ๑๐๘,๒๖๕ ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปิดจองโรงแรมแห่งแรกในอวกาศ ๓ วัน ราคาคนละ ๓,๗๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ

         อีกมุมหนึ่งของโลก : นักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคแมลง เช่น จิ้งหรีด หนอนผีเสื้อ ด้วง ตั๊กแตน ฯลฯ ในฐานะที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนและแร่ธาตุต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาความอดอยาก

         อีกสักมุมหนึ่ง : อาจารย์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนนำสิ่งของเหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้เป็นของใช้ที่มีมูลค่า นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


        คนรวย คนจน หรือชนชั้นกลาง ต่างก็เป็นสมาชิกของโลกสีน้ำเงินใบนี้ แต่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันจนบางครั้งยากที่จะจินตนาการโลกที่แท้จริงของอีกฝ่ายหนึ่งได้

       ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นมาแต่กำเนิด แต่เป็นมาก่อนกำเนิด โดยบุญ บาป ที่เราทำไว้ในอดีตชาติเป็นชนกกรรมนำมาเกิด ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

        “…เมื่อกายมนุษย์แตกดับไปแล้ว กายมนุษย์ละเอียดยังเหลืออยู่อย่างเรานอนฝันไป ตายก็เหมือนกับนอนหลับฝันไป กายละเอียดออกจากกายมนุษย์ไป...”

    “…ในกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ละเอียดนั้น มีดวงบุญอีกดวงหนึ่ง ดวงบุญนั้นแหละจะนำไปเกิด...”

         “…สภาพที่เป็นบุญเป็นดวงใส ติดอยู่ในศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์ สภาพที่เป็นบาปเป็น

      “...ถ้าดวงบุญใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่สวรรค์ ถ้าดวงบาปใหญ่โตกว่าก็นำไปสู่นรก ใครจะแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งนั้น ย่อมเป็นไปตามคติของตน...”

     สำหรับผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ และถ้าอยากเกิดในตระกูลที่ร่ำรวย พระเดชพระคุณหลวงปู่กล่าวไว้ว่า จะต้องให้ความสำคัญกับการให้ทาน

      “…การให้นี้ให้สำเร็จประโยชน์ถึงพระเจ้าจักรพรรดิราช...เป็นเศรษฐี มหาราช ก็สำเร็จด้วยทานการให้ เป็นคหบดีมหาศาลมีทรัพย์สมบัติบริวาร ข้าทาสบริวาร ก็สำเร็จด้วยการให้ ถ้าไม่ให้ไม่สำเร็จอย่างนั้น เพราะฉะนั้น การให้ ถ้าอยากมีสมบัติยิ่งใหญ่มหาศาลละก็ต้องอุตส่าห์บำเพ็ญทาน...”

    นอกจากพระเดชพระคุณหลวงปู่จะแนะนำวิธีรวยให้แล้วท่านยังเมตตาอยากให้เราได้เกิดในตระกูลที่ดีอีกด้วย เพราะว่ามนุษย์เรายังมีปัญหาเรื่องการดูหมิ่นชาติตระกูลหรือการแบ่งแยกชนชั้นอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมานานแสนนาน สืบเนื่องตั้งแต่ครั้งที่พรหมลงมากินง้วนดินเป็นอาหาร แล้วเกิดเป็นมนุษย์ยุคต้นกัปครั้นวันเวลาผ่านไปผิวพรรณมนุษย์เกิดความแตกต่างกันขึ้น พวกที่มีผิวพรรณงามก็ดูถูกพวกที่ผิวพรรณไม่งาม การแบ่งชั้นวรรณะก็เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้น แม้ในปัจจุบันก็ยังดำรงอยู่ ในบางสังคมมองเห็นได้ชัดเจน แต่บางสังคมอาจมองเห็นไม่ชัด อย่างไรก็ตาม ถ้าสมมุติว่าชาติใดชาติหนึ่งเราต้องไปเกิดในยุคที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างเข้มข้นเหมือนอย่างอินเดียในอดีต แล้วเราพลาดพลั้งไปเกิดในวรรณะต่ำ ต้องเผชิญกับการถูกเหยียดหยามอยู่ทุกลมหายใจ เราคงทุกข์ทรมานแสนสาหัส


ถ้าอยากเกิดในตระกูลสูง ต้องทำอย่างไร? 
        ถ้าใครอยากเกิดในตระกูลสูงที่คนยกย่อง พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่า

         “…เราอยากเป็นมนุษย์ชั้นไหน เราต้องแก้ไขตัวของตัวเอง...”

      “…เมื่อเวลาให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา แต่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องใช้มารยาทให้เรียบร้อย เวลาจะให้ทานต้องใช้มารยาทที่นุ่มนวลเป็นที่น่าดูน่าชม ใครเห็นก็นิยม …เมื่อมีมารยาทเช่นนั้นแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดสกุลสูง...”

       “…ส่วนวาจาเล่า จะพูดจาปราศรัยกับบุคคลผู้หนึ่งผู้ใด ผู้เฒ่าผู้แก่ สมณพราหมณาจารย์ ก็พูดแต่ถ้อยคำนุ่มนวลชวนสดับ ถ้อยคำที่กักขฬะ ชั่วช้าหยาบคาย อย่าเอาไปใช้ ถ้าใช้เข้าแล้วมันเป็นนิสัยติดไปจะไปเป็นคนป่าเถื่อนเช่นนั้นบ้าง...”

       “…ส่วนใจเล่า ใจก็ต้องให้นุ่มนวล ให้อ่อนโยน ต้องใช้ใจที่เป็นบุญเป็นกุศล ใจเป็นอกุศลไม่เอาเข้ามาใช้ ใจที่เห็นผิด เข้าใจผิด อย่าเอามาใช้ ใจที่เห็นชอบเห็นถูก ก็เอาเข้ามาใช้ อย่างชนิดนั้น เกิดไปในภายหน้าเป็นมนุษย์ชั้นสูง...”

      ในปัจจุบันชาตินี้ ถ้าเรามีฐานะไม่ดี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีวิธีแก้ก็คือ สั่งสมบุญทั้งทาน ศีล ภาวนา และรักษากาย วาจา ใจให้นุ่มนวล อ่อนโยน เพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น

       ถ้าเรามีฐานะดี อยู่ในตระกูลสูง และมีสิ่งดี ๆ เพียบพร้อมเราก็ยังต้องสั่งสมบุญเช่นกัน เพื่อรักษาสิ่งที่เรามีเอาไว้ และเพิ่มพูนให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

      ถ้าเราทั้งหลายหมั่นทำบุญทำกุศลอย่างสม่ำเสมอ และรักษากาย วาจา ใจ ให้นุ่มนวล อ่อนโยน ตามคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้ว เราก็จะพากันมั่งคั่ง ร่ำรวย เฉลียวฉลาด ได้บังเกิดในตระกูลที่ดี และเปี่ยมไปด้วยความสุข เมื่อนั้นโลกในมุมของเราก็จะน่ารื่นรมย์เป็นอย่างยิ่ง และปัญหาเรื่องความแตกต่างของชนชั้นก็จะลดน้อยลง จนกระทั่งหมดสิ้นไปในที่สุด

 

 


จากหนังสือ คำสอนหลวงปู่ สู่โลกปัจจุบัน

หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf สุนทรพ่อ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.091278600692749 Mins