พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท ณ วัดกลางวรวิหาร 

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2561

 Total Execution Time: 0.0024662176767985 Mins