เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๔๔

วันที่ 13 มีค. พ.ศ.2561

ไม่มีที่ใดจะสุขใจเท่าที่
ศูนย์กลางกาย

 


 

๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐