หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2561

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๒) 
UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์

 

คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์ , คำสอนธรรมกาย , ธรรมะออนไลน์ , ธรรมะสุขใจ , สะอาด , ระเบียบ , ตรงต่อเวลา , สุขภาพ , สมาธิ , พระภิกษุ

       เมื่อกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทยในครั้งนี้อาตมาได้เห็นตัวอย่างของผู้ที่ตั้งใจนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองอย่างเห็นได้ชัดเจน
 

คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์ , คำสอนธรรมกาย , ธรรมะออนไลน์ , ธรรมะสุขใจ , สะอาด , ระเบียบ , ตรงต่อเวลา , สุขภาพ , สมาธิ , พระภิกษุ

       หลวงพี่สง่า ซึ่งเป็นผู้ดูแลความสะอาด เรียบร้อยของทั้งวัด เป็นผู้ที่อาตมากำลังกล่าวถึง เนื่องจากอาตมาสังเกตเห็นท่านชอบล้างห้องน้ำ กวาดพื้น ถูพื้นที่ห้องพักเป็นประจำ โดยไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยทำ รวมทั้งการคอยบริการเติมน้ำดื่มให้กับเพื่อน ๆ ในกุฏิ
 

คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์ , คำสอนธรรมกาย , ธรรมะออนไลน์ , ธรรมะสุขใจ , สะอาด , ระเบียบ , ตรงต่อเวลา , สุขภาพ , สมาธิ , พระภิกษุ

       อาตมาเคยถามท่านว่า การที่ท่านทำอย่างนี้ แล้วไม่มีใครมาช่วย เนื่องจากหลายรูปก็ติดงานกันอยู่ ท่านไม่รู้สึกว่าทำไมตนเองต้องมาเหนื่อยทำอยู่คนเดียวบ้างหรือ 

      หลวงพี่ท่านตอบว่า ท่านมีความสุขกับการที่ได้ทำ เพราะสิ่งที่ทำคือบุญล้วน ๆ ที่สำคัญคือ ท่านได้มีโอกาส ปัด กวาด เช็ด ถู อำนวยความสะดวก ให้กับพระภิกษุที่อุทิศชีวิต บวชมาคนละกว่า ๓๐ พรรษา บุญใหญ่อย่างนี้ ใช่ว่าจะหาได้ง่าย ๆ 

       อาตมาได้ถามท่านต่อไปว่า ทำไมท่านจึงรักในการทำความดีสากล หรือ UG5 ที่หลวงพ่อทัตตชีโว ได้พร่ำสอน ท่านกล่าวว่า แรก ๆ ก็ทำเพราะเคารพครูบาอาจารย์ แต่เมื่อทำไปมากเข้า ๆ กลายเป็นว่า เห็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง จึงรักที่จะทำให้ต่อเนื่อง
 

คำสอน , ธรรมะ , พระพุทธศาสนา , หลวงพ่อสอนอะไร , หลวงพ่อทัตตชีโว , วัดพระธรรมกาย , คุณยายอาจารย์ , ธรรมกาย , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๑๒) UG5 พาให้ใจบริสุทธิ์ , คำสอนธรรมกาย , ธรรมะออนไลน์ , ธรรมะสุขใจ , สะอาด , ระเบียบ , ตรงต่อเวลา , สุขภาพ , สมาธิ , พระภิกษุ

       จากคำถาม คำตอบนี้ ทำให้อาตมานึกถึงคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโว ซึ่งอาตมาเคยกราบเรียนถามท่านว่า 
        “หลวงพ่อครับ การที่เราทำความดีสากลบ่อย ๆ จะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ”

       “ UG5 นี่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยหล่ะ คุณยายจึงย้ำนักย้ำหนา ในเรื่องสะอาดและระเบียบ เพราะเป็นการฝึกจากหยาบไปหาละเอียด ยิ่งทำมากเท่าไร ใจก็จะยิ่งละเอียด มีผลทำให้การทำหยุด ทำนิ่ง ก็ไม่ใช่ของยาก และเมื่อใจละเอียดแล้ว ก็จะส่งผลย้อนกลับมา ทำให้การทำงานหยาบก็จะทำได้ดียิ่งขึ้น มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยยิ่งขึ้น ทำให้เป็นคนที่มีความพร้อมทั้งหยาบทั้งละเอียด” หลวงพ่อได้เมตตาอธิบาย 

       อาตมาจึงถามท่านต่อไปว่า “หลวงพ่อครับ นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ผู้ที่ทำความดีสากลอย่างต่อเนื่อง จะมีผลอย่างไรอีกครับ” 

          หลวงพ่อได้ขยายความต่อไปว่า “อย่างที่ได้กล่าวไว้ ใครก็ตามที่ทำ UG5 เป็นประจำ ใจก็จะใส จะสะอาด จะบริสุทธิ์ ขึ้นไปตามลำดับ เมื่อใจใสมากเท่าไร ก็จะปรับความคิด คำพูด การกระทำ ให้บุคคลนั้นมีความคิดอ่านที่ดี มีทัศนคติ มุมมองที่ดี เห็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน จะหยิบจะจับ จะทำสิ่งใด ก็จะเอาบุญเป็นตัวตั้ง 

       ดังนั้น อย่าดูเบา ในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องเร่งมือให้ชาวพุทธได้ลงมือประพฤติปฏิบัติ ปลูกฝังให้เขาทำให้จริงจริงจังจัง นะลูกนะ” 

        เมื่อ UG 5 สำคัญอย่างนี้ เราคงต้องถามตัวเองแล้วว่า ณ วันนี้เราได้ทำ UG5 กันอย่างจริงจังแล้วหรือยัง?

 

 

อาสภกันโต ภิกขุ 
๒๑ มี.ค. ๖๑ 
ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก http://anacaricamuni.blogspot.com

 

หมายเหตุ 
UG 5 หรือความดีสากล ๕ ประการ คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพอ่อนโยน ความตรงต่อเวลา และความมีสมาธิ

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012970685958862 Mins