ไม่สบายใจที่ต้องเสิร์ฟ

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2561

ธรรมะจับใจ ตอน ไม่สบายใจที่ต้องเสิร์ฟ

ไม่สบายใจที่ต้องเสิร์ฟ

 

คำถาม : หนูเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบางครั้งต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อผู้โดยสารสั่ง หนูจะมีส่วนในกรรมสุราที่ต้องเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะ หนูไม่สบายใจเลยค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะ

 

           พระอาจารย์  : คุณโยมเราต้องวางใจของเรากลาง ๆ นิ่ง ๆ จริง ๆ ว่าเราทำตามที่ผู้โดยสารขอเท่านั้นเอง ไม่ได้เอาใจของเราเองใส่เข้าไปด้วยว่า เอ่ออยากให้ผู้โดยสารดื่มแอลกอฮอล์เยอะ ๆ อย่างนี้เป็นต้น มีตัวอย่างเทียบเคียงคือในครั้งพุทธกาลมีหญิงคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วนะ พระอริยบุคคลแล้วแต่สามีเป็นนายพาลเนื้อ แล้วหญิงคนนี้เช้ามาก็จะต้องคอยลับหอกลับลูกธนูลับหลาวที่สามีออกไปล่าสัตว์ ถามว่าจะมีส่วนแห่งกรรมในการฆ่าสัตว์ของสามีไหม ตอบว่า ไม่มี เพราะหญิงโสดาบันนี้ ท่านไม่ได้เอาใจใส่ลงไปในหอกแหลนหลาว ทำหน้าที่เท่านั้นเองแต่ไม่มีความรู้สึกว่าเลาให้คมเปี๊ยะลับ เพื่อที่ว่าสามีจะได้แทงทีเดียวทะลุแล้วล่าเนื้อได้เยอะ ๆ ความรู้สึกไม่เกินตรงนั้นเลย ทำแค่ตามหน้าที่เท่านั้นเองเราถือหลักนี้ในการปฏิบัติ เราก็จะรอดตัวแต่เรายังไม่ใช่พระโสดาบัน ดังนั้นให้สวดมนต์นั่งสมาธิทำบุญเยอะ ๆ แล้วให้สบายใจ เจริญพร

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098236799240112 Mins