๙๐ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2561

เราจะนึกเป็นภาพดวงแก้วใสๆ
หรือองค์พระใสๆ ก็ได้
หรือองค์พระที่เคยกราบไหว้บูชา
องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้
หรือจะเป็นดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ ดวงดาว
เพชรสักเม็ดหนึ่งอยู่ในตัว
ค่อยๆ นึกไป

 


 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00074988603591919 Mins