๑๑๘ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2561

ไม่มีทางลัดอื่นใด
นอกจากความเพียร
สม่ำเสมอ อย่างถูกวิธี
พอถูกวิธีเข้าเท่านั้น
จะพบทางด่วนพิเศษ
ที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้

 


 

๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010245362917582 Mins