๑๒๖ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 07 พค. พ.ศ.2561

สังเกต คือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้ว
ให้หมั่นสังเกตว่า
เราทำถูกหลักวิชชาไหม
ถ้าไม่ถูกก็ปรับปรุงแก้ไข
ถ้าถูกก็ทำให้เจริญขึ้น
คล่องขึ้น ให้ชำนาญขึ้น
สักวันหนึ่งก็จะเป็นวันสว่างของเรา

 


 

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012022177378337 Mins