๑๕๐ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2561

ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ลึกซึ้ง...แต่เข้าถึงได้ง่าย
ถ้าทำถูกวิธีเท่านั้น
ผัวะ! เข้าถึงได้ทุกคน

 


 

๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0011748830477397 Mins